visual_overbir-3_2017

Disclaimer

BIR Reclame Adviesbureau B.V. (KvK te Enschede: 06047646), hierna te noemen BIR, verleent u hierbij toegang tot www.bir.nl en nodigt u uit onze dienst(en) af te nemen. BIR behoudt zich daarbij het recht voor om op ieder moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen op de website zonder daarvoor mededeling aan u te hoeven doen.

Gebruik van de website

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in een database en in log-bestanden opgeslagen (zie ook privacyverklaring). In geval van misbruik (hacken) kunnen deze gegevens en bestanden gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

Links naar websites van derden

Koppelingen op deze website naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Aangezien BIR geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites, impliceert een koppeling niet dat BIR de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft. BIR kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte websites of de links die zich daarop bevinden.

Aansprakelijkheid

BIR spant zich in om de inhoud op www.bir.nl zo veel mogelijk actueel te houden. Echter kan het mogelijk zijn dat  de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De aangeboden informatie op www.bir.nl  wordt zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid gegeven. Geen overeenkomst kan tot stand worden gebracht op basis van fouten.

Auteursrechten

Op alle materialen en informatie ligt het auteursrechtelijk en/of intellectueel eigendom bij BIR. Kopiëren, verspreiden, aanpassen en elk ander gebruik van deze materialen en informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BIR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dit anders aangegeven is bij specifieke informatie of materialen.

Wijzigingen Disclaimer

BIR behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijziging dateert van 22 mei 2018. Voor vragen kunt u contact opnemen met BIR.

 
Adres

Zaagstraat 15
Kantoor 3
7556 MX   Hengelo

Postbus 53
7550 AB   Hengelo

Contact

T: 074-2594545
Mail ons

Route
bg_contact_2017